Zawartość Numerów

Aviation Advance & Maintenance
INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH

zeszyt

W najnowszym numerze (Vol. 40, Iss. 1):

  • A. Krutkow, M. Pigłas, H. Smoliński, J. Szymczak, „Statistics and analysis of aircraft collisions with birds (bird strikes) in military aviation” (Statystyka i analiza zderzeń statków powietrznych z ptakami w lotnictwie wojskowym)
  • M. Brzozowski, M. Pakowski, M. Myszka, M. Michalczewski, U. Winiarska, „The research of modern radar equipment conducted in the Air Force Institute of Technology by the application of military aircrafts” (Badania współczesnych urządzeń radiolokacyjnych z wykorzystaniem wojskowych statków powietrznych realizowane w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych)
  • K. Łęczycki, „Analysis of premature wear-out of aircraft gun barrel by applying a transmission electron microscopy (TEM)” (Analiza przedwczesnego zużycia lufy działka lotniczego z wykorzystaniem transmisyjnej mikroskopii elektronowej)
  • P. Golański, M. Szczekala, „The analysis of the possibility of using Viola-Jones algorithm to recognize hand gestures in human-machine interaction” (Analiza możliwości wykorzystania algorytmu Violi-Jonesa do rozpoznawania gestów dłoni w komunikacji bezpośredniej człowiek-maszyna)
  • H. Gielo-Klepacz, G. Karp, W. Dzięgielewski, „The analysis of the available technology of exploiting and applying biohydrocarbons for fuel production. Part I” (Analiza dostępnych technologii pozyskiwania I zastosowania biowęglowodoróo do produkcji paliwa. Część I)
  • S. Gajda, J. Gajda, , „Approximation of results of measurements of the probability that the EMERGENCY signal is received” (Aproksymacja wyników pomiaru prawdopodobieństwa odbioru sygnału NIEBEZPIECZEŃSTWO)

Z pełnymi tekstami artykułów opublikowanych w „Aviation Advance & Maintenance” można zapoznać się na stronie Wydawnictwa De Gruyter
http://www.degruyter.com/view/j/afit


Z okazji 60-lecia Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych został wydany jubileuszowy numer "Prac Naukowych ITWL".

pdfZeszyt Prac Naukowych nr 32


Numer 34 zawiera opracowanie: P. Lindstedt, M. Zboiński, M. Deliś, J. Spychała, M. Kowalski, "Korelacyjno-widmowa metoda diagnozowania układów łożyskowania z wykorzystaniem sygnałów zużyciowych w procesie eksploatacji napędów turbinowych".

pdfZeszyt Prac Naukowych nr 34

Aviation Advance & Maintenance

INSTYTUT TECHNICZNY
WOJSK LOTNICZYCH

Komitet Redakcyjny
mgr inż. Krzysztof Bubrzyk
mgr Magdalena Malczewska – sekretarz
mgr Wioletta Gramek

tel. 261 851 397

aviation@itwl.pl

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa

logo itwl