Zawartość Numerów

Aviation Advance & Maintenance
INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH

zeszyt

W najnowszym numerze (Vol. 40, Iss. 2):

  • J. Lisiecki, „Auxetic polyurethane foams – method for determining a softening point” (Poliuretanowe pianki auksetyczne – metoda określenia temperatury mięknienia)
  • H. Gielo-Klepacz, G. Karp, W. Dzięgielewski, „The analysis of the available technologies of exploiting and applying biohydrocarbons for fuel production. Part II” (Analiza dostępnych technologii w zakresie możliwości zastosowania biowęglowodorów do produkcji paliwa. Część II)
  • S. Augustyn, „Energy model of change in technical condition of aircraft power plants and space propulsion systems” (Energetyczny model zmiany stanu technicznego lotniczych zespołów napędowych oraz napędów kosmicznych)
  • M. Sałaciński, M. Stefaniuk, P. Synaszko, J. Lisiecki, „Use of a composite repair patches to repair the upper air intake flap for the MiG-29 aircraft engine” (Zastosowanie kompozytowego pakietu naprawczego do naprawy klapki górnego wlotu powietrza do silnika samolotu MiG-29)
  • S. Gronek, K. Łęczycki, „Rare earth elements and their importance for economy and safety” (Metale ziem rzadkich i ich znaczenie dla gospodarki oraz bezpieczeństwa)
  • P. Woźny, J. Błachnio, A. Kułaszka, M. Chalimoniuk, „Assessment of the technical condition of welds from al alloy grade EN AN 5754 using the computed tomography method” (Ocena stanu technicznego spawów w próbkach ze stopu Al gatunku EN AN 5754 metodą tomografii komputerowej)

Z pełnymi tekstami artykułów opublikowanych w „Aviation Advance & Maintenance” można zapoznać się na stronie Wydawnictwa De Gruyter
http://www.degruyter.com/view/j/afit


Z okazji 60-lecia Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych został wydany jubileuszowy numer "Prac Naukowych ITWL".

pdfZeszyt Prac Naukowych nr 32


Numer 34 zawiera opracowanie: P. Lindstedt, M. Zboiński, M. Deliś, J. Spychała, M. Kowalski, "Korelacyjno-widmowa metoda diagnozowania układów łożyskowania z wykorzystaniem sygnałów zużyciowych w procesie eksploatacji napędów turbinowych".

pdfZeszyt Prac Naukowych nr 34

Aviation Advance & Maintenance

INSTYTUT TECHNICZNY
WOJSK LOTNICZYCH

Komitet Redakcyjny
mgr inż. Krzysztof Bubrzyk
mgr Magdalena Malczewska – sekretarz
mgr Wioletta Gramek

tel. 261 851 397

aviation@itwl.pl

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa

logo itwl